Følg os på Facebook:

Email:  info@glamsbjergfritidscenter.dk

VIGTIG INFORMATION:

Ved dårligt vejr, kan vi se os nødsaget til at holde lukket.


       Generelle regler  


 • Der vil være opsynsperson på området, som vil varetage opsyn ved bassin,                             

         Rutsjebanen, vipperne og resten af området.

 • Kun badegæster i anstændigt og rent badetøj har adgang til anlægget.

.        Mad og drikkevare der medbringes i friluftsbadet skal købes i Cafeen

.        Skub, smid eller bær ikke andre i vandet.

.        Ved rygning skal der bruges askebæger.

 • Dyk ikke andre i kådhed

.        Hop kun lige ud fra vipperne

 • Poser og plastflasker må ikke medbringes i bassinerne.
 • Øl og anden spiritus må kun nydes i begrænset omfang. 
  Påvirkede personer har ikke adgang.
 • Personer påvirket af euforiserende stoffer har ikke adgang, 
  ligesom brug af det medfører politianmeldelse.
 • Det er ikke tilladt at spille høj musik på området.
 • Tyveri bliver øjeblikkeligt politianmeldt og medfører karantæne.
 • Vold og trusler om vold medfører politianmeldelse, bortvisning og 
  karantæne.
 • Brug af kamera, herunder mobiltelefon med kamera må ikke benyttes uden 
  forudgående aftale med medarbejderne.
 • Ophold i friluftsbadet sker på gæsternes eget ansvar.
 • Friluftsbadet påtager sig ikke ansvar overfor gæsternes ejendele, 
  uanset at disse er anbragt i aflåst skab.
 • Gæsternes adfærd vurderes i forhold til det sikkerhedsmæssige.
 • Medarbejdernes anvisninger skal følges uanset om anvisningerne fremgår 
  af reglementet.
 • Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning, eller i grovere tilfælde 
  karantæne fra anlægget.

 

Glamsbjerg Fritidscenter    -    Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg    -    Tlf. 64 72 17 26

 

info@glamsbjergfritidscenter.dk    -    CVR: 18727331